Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları Nedir?

YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye’ de tanıma – tenfiz davası açılıp kabul edilmeden, geçerli olmaz. Türkiye’de nüfusa boşanma işlemi geçmez ve dolayısıyla kişiler hala evli sayılır. Bu yüzden yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının Türk nüfus kaydına işlenebilmesi için Türkiye’ de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma kararı.. devamı →

15 Nis 2014
0 Yorum

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Davası

Tanıma; yabancı bir mahkeme kararının tanınması, onun kesin hüküm kuvvetinin tanınacak ülkeye de teşmili anlamına gelir. Yabancı bir mahkeme kararının tenfizi ise onun icra edilebilirliği demektir, yabancı mahkeme ilamının tenfiz edilen ülkede tanınarak icra edilebilir hale gelmesidir. Bu yüzden tenfiz kararı niteliği itibariyle tanımayı da içerir. Tanımada ise icra edilebilirlik değil o ilamdan kesin delil.. devamı →

14 Nis 2014
0 Yorum

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……………………………ile ………………………arasında, yapılacak/ yapılmış …./…./…./ tarihli evlilik akdi sebebiyle, taraflar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir. 1- Her birimiz, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan.. devamı →

14 Nis 2014
0 Yorum

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları Nelerdir?

Türk Medeni Kanununun 184. maddesi emredici nitelikte bir hüküm olup, taraf anlaşmalarının mahkeme tarafından onaylanması kaydıyla geçerli olacağını düzenlemektedir. Tarafların evlilik sözleşmesi ile hükme bağladıkları ve nihayet evlilik sözleşmesinin şartına bağlı olarak boşanma sırasında nafaka, tazminat vs. gibi mali hususlarda talepte bulunmayacakları veyahut nafaka yada tazminatın şekil ve tutarını belirleyip, ondan fazlasını talep etmeyeceklerine ilişkin.. devamı →

14 Nis 2014
0 Yorum