İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi alacağı (Aylık ücret, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı, hafta ve bayram tatili ve ihbar tazminatı ile fazla mesai) (işçi alacağı avukatı) (işçi avukatı)
İşe iade avukatı
Hizmet tespit (hizmet tespit avukatı)
Diğer iş davaları.