15 Nis 2014

İkamet Tezkeresi, Oturma İzni Türleri ve Başvuru Şekilleri Nedir?

0 Yorum

Çalışma Amaçlı ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Şirketin antetli kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası)
 • 2 adet fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi)
 • 1 adet renkli beyanname formu.
 • Çalışma Bakanlığı’ndan gelen izin yazısının aslı ve fotokopisi,
 • Dış temsilciliklerimizden alınmış Çalışma Amaçlı Vize,
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi,
 • Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi,
 • Şirketin vergi levhası fotokopisi,
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • İkamet tezkeresi oturma izni ve (İşlem görmüş bütün sayfaların fotokopisi.)

Çalışma Bakanlığı’ndan gelen evraktaki adres ile, müracaat dosyasındaki adreslerin aynı olması gerekmektedir. Yabancı şahıs tarafından noterden verilen vekaletnamenin aslı gereklidir.

İş Görüşmesi Amaçlı ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Şirketin antetli kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası)
 • 2 adet fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi)
 • 1 adet renkli beyanname formu.
 • Varsa İkamet tezkeresi oturma izni ve (İşlem görmüş bütün sayfaların fotokopisi.)
 • Dış temsilciliklerimizden alınmış Çalışma Amaçlı Vize,
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi,
 • Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi,
 • Şirketin vergi levhası fotokopisi,
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • Yabancı şahıs tarafından noterden verilen vekaletnamenin aslı gereklidir.

Montaj (Bakım Onarım ) Amaçlı ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Şirketin antetli kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası)
 • 2 adet fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi)
 • 1 adet renkli beyanname formu.
 • Varsa İkamet tezkeresi oturma izni ve (İşlem görmüş bütün sayfaların fotokopisi.)
 • Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) alınmış montaj (bakım onarım) amaçlı vize
 • Dış temsilciliklerimizden alınmış Çalışma Amaçlı Vize,
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi,
 • Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi,
 • Şirketin vergi levhası fotokopisi,
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • Yabancı şahıs tarafından noterden verilen vekaletnamenin aslı gereklidir.

Uzun Süreli ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe,
 • 2 adet Fotoğraf (İlk müracaatta ise 5 adet),
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi.),
 • 1 adet renkli Beyanname Formu,
 • Her ay için 300 $‘lık banka hesap belgesi veya noter tasdikli gayrimenkul tapusu.
 • Yabancı şahıs tarafından noterden verilen vekaletnamenin aslı gereklidir.

Turistik Amaçlı ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe
 • 2 adet Fotoğraf (İlk müracaatta ise 5 adet),
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi.),
 • 1 adet renkli Beyanname Formu,
 • Her ay için 1000 $‘lık Banka Hesap Belgesi,
 • TC vatandaşı yanında kalmıyor ise, (kaldığı yer otel ise rezervasyon belgesi + rezervasyon süresinin faturası + otelin imza sürküleri + otelin vergi levhası fotokopisi,
 • Kaldığı yer ev ise kira kontratı + kira kontratında ismi yazılı olan ev sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi + tapu fotokopisi,
 • TC vatandaşı yanında kalıyor ise, TC vatandaşının oturduğu muhtarlıktan ikametgah ilmuhaberi belgesi veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,
 • TC vatandaşı yanında kalıyor ise noterden taahhütname. (Yanında misafir ettiği yabancı şahsın masraflarını karşılayacağına dair),
 • Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.

Çıkışına (Gidişine) Teminen ikamet tezkeresi oturma izni İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe,
 • 2 adet Fotoğraf (İlk müracaatta ise 5 adet),
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi. Pasaportun Süresinin Geçmemiş Olması Gerekir),
 • 1 adet renkli Beyanname Formu,
 • Pasaportun süresi geçti ise, kendi ülkesinin konsolosluğundan aldığı seyahat belgesinin aslı ve fotokopisi.
 • Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.

6 Ay İkamet (Bakanlık Emri) Çalışma Öncesi ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Şirketin antetli kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası)
 • 2 adet fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi)
 • İkamet tezkeresi oturma izni ve (İşlem görmüş bütün sayfaların fotokopisi.)
 • 1 adet renkli beyanname formu.
 • İçişler Bakanlığı’ndan 6 aylık ikamet izni gelen yabancılar müracata gelirken yanlarında şirketin imza yetkisine sahip bir kişi ile birlikte gelmesi gerekir.
 • Dış temsilciliklerimizden alınmış Çalışma Amaçlı Vize,
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi,
 • Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi,
 • Şirketin vergi levhası fotokopisi,
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • İkamet tezkeresi oturma izni ve (İşlem görmüş bütün sayfaların fotokopisi.)

Yukarıdaki evraklarla birlikte Yabancılar Şubesine müracaat etmeden önce, İçişleri Bakanlığı’na, şirketin yabancı şahıs için müracaat etmiş olması ve İçişleri Bakanlığı cevabının ise olumlu olarak Şubemize gönderilmiş olması gerekir. İçişleri Bakanlığı, Yabancılar Daire Başkanlığı’ndan gelen evraktaki adres ile yabancı şahısa 6 aylık ikamet talebinde bulunan şirketin faaliyette olması ve iş yeri adresinin aynı olması gerekmektedir.

Tedavi Amaçlı ikamet tezkeresi oturma izni Almak için Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Şirketin antetli kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası)
 • 2 adet fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi)
 • Varsa İkamet tezkeresi oturma izni ve (İşlem görmüş bütün sayfaların fotokopisi.)
 • 1 adet renkli beyanname formu.
 • Dış temsilciliklerimizden alınmış tedavi amaçlı vize (bu vize ile gelenlerden; türkiye’de tedavi gördüğü sağlık kurumundan heyet raporu alması ve bu raporu il sağlık müdürlüğünden onaylatarak getirmesi gerekir),
 • Türkiye’ye geldikten sonra rahatsızlanan ve tedaviye ihtiyacı olan yabancılar; tedavi gördüğü sağlık kurumundan heyet raporu alması ve raporu il sağlık müdürlüğünden onaylatarak getirmesi gerekir.

Sportif Faaliyet Amaçlı ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Şirketin antetli kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası)
 • 2 adet fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet)
 • Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi)
 • Varsa İkamet tezkeresi oturma izni ve (İşlem görmüş bütün sayfaların fotokopisi.)
 • 1 adet renkli beyanname formu
 • İlgili federasyondan çalışma izni yazısı,
 • Klübün sporcu ve antrenör ile yapmış olduğu sözleşme (Sözleşmede, sürenin tarih olarak belirtilmesi gerekir.)
[yukarı]