İdare Hukuku

Devlet veya kamu kurumu aleyhine açılacak iptal davası (iptal davası avukatı)
Tam yargı avukatı (Devlet veya kamu kurumu aleyhine açılacak tazminat davası)
Belediyelerin 18 uygulamasına itiraz (18 itiraz avukatı)
Kamulaştırmanın iptali
Vergi davaları
Diğer idari davalar.