14 Nis 2014

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları Nelerdir?

0 Yorum

Türk Medeni Kanununun 184. maddesi emredici nitelikte bir hüküm olup, taraf anlaşmalarının mahkeme tarafından onaylanması kaydıyla geçerli olacağını düzenlemektedir. Tarafların evlilik sözleşmesi ile hükme bağladıkları ve nihayet evlilik sözleşmesinin şartına bağlı olarak boşanma sırasında nafaka, tazminat vs. gibi mali hususlarda talepte bulunmayacakları veyahut nafaka yada tazminatın şekil ve tutarını belirleyip, ondan fazlasını talep etmeyeceklerine ilişkin sözleşmenin geçerli olması için evvela mahkeme hakiminin bu sözleşme koşullarını onaylaması gerekecektir. Buradan şu sonuca varmak mümkündür:

Evlilik sözleşmesi ile tanzim edilen ve ancak tarafların boşanması halinde sonuç doğurması öngörülen mali hususların boşanma sırasında tarafları bağlamasının asli koşulu, bu sözleşme koşullarının hakim tarafından UYGUN görülmesidir. Hakim bu koşulları davanın ve taraflarının boşanma sırasındaki durumu ve o günkü şartları için haklı ve kabul edilebilir bulmazsa, bu şartların geçerliliği yoktur. Evlilik kurumu kamu düzeni ile doğrudan ilgili bulunduğundan hakimin mutlak yetkisi vardır ve sözleşme hakimin uygun bulması ile ancak sonuç doğurabilir.

Bu nedenle, evlilik sözleşmesi ile boşanma sırasında talep etmeyeceğinizi taahhüt ettiğiniz bir hususu, evlilik sözleşmesine aykırı olarak boşanma sırasında mahkemeden talep etmeniz halinde:

  • Öncelikle boşanma ile ilgili mali hususlarda tarafların anlaşamadığı belirginleşir ve bu durumda anlaşmalı boşanma cari olmaz. Hakimin kararı geçerli olur. Hakim talep üzerine mali hususları karara bağlar ve davanın açıldığı tarihteki koşullara göre (Evlilik tarihindeki koşullara göre değil!) kararını verir.
  • İkinci olarak, Evlilik kurumu kamu düzeni ile ilgili olup, tarafların anlaşamaması halinde hakimin kararı ile şekle sokulabilir ve bu anlamda tarafların peşinen feragat ettikleri hususların geçerli olması ancak hakimin onayı ile mümkün olabilir.

Tüm bu nedenlerle, evlilik sözleşmesinde feragat etmenize rağmen şu an boşanırsanız yoksulluğa düşecek iseniz ve kusurunuz, eşinizin kusurundan ağır değilse eşinizin mali geliri ile orantılı bir nafaka talep etmenize engel olmayacaktır. Ancak tekrar belirtelim ki, bu talebin uygun olup olmadığını hakim takdir edecektir.

[yukarı]