Eşya Hukuku

Tapu iptali ve tescil (tapu avukatı)
Muvazaa nedeni ile tapu iptali ve tescili avukatı
Kadastro tespitine itiraz (Kadastro avukatı)
Kamulaştırma bedelinin artırılması
Tapuda kimlik bilgileri düzeltilmesi (tapuda isim tahsisi avukatı)
Kamulaştırma nedeni ile tapu iptal ve tescili (kamulaştırma avukatı)
Diğer davalar.