Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası, niteliği itibariyle vasıflı bir muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada, miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakam sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devreder. Yapılan sözleşmede, görünürdeki sözleşme.. devamı →

15 Nis 2014
0 Yorum

Mirasın İptali ve Tenkisi Davaları Nedir?

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir; Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise, Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa. Tenkis davası Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği.. devamı →

15 Nis 2014
0 Yorum