Borçlar Hukuku

Sözleşmeye aykırılık nedeni ile tazminat (tazminat avukatı)
Haksız fiil nedeni ile tazminat (tazminat avukatı)
Özel sözleşme türlerine ilişkin ihtilaflar (sözleşme avukatı)
Maddi tazminat avukatı
Manevi tazminat avukatı
Diğer davalar.